Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Nymburk ze dne 6.3.2019

Fotografie z Valné hromady naleznete na https://sokolnbk.rajce.idnes.cz/Valna_hromada_2019/

Přítomni:M. Vacek, P. Šimáček, I. Mezlík, J. Bašus, J. Melíšková, P. Slanička
Omluven: P. Kubíček

 1. Příprava volební VH 13.3.2019, prezentace J. Melíšková, I. Mezlík připomenutí významných výročí, J. Bašus připravil návrh na ocenění nejúspěšnějších sportovců TJ Sokol Nymburk za rok 2018
 2. Zasedání kontrolní komise 7.3.2019 – M. Vacek
 3. Info od M. Vacka o kladném hospodaření TJ Sokol Nymburk, uzavření účetnického roku 2018
 4. Info od M. Vacka, že jsou k dispozici nové členské známky na rok 2019
 5. Loni proběhla 2. fáze sanace sklepa v sokolovně, letos jsme od města Nymburk obdrželi finanční podporu na další fázi rekonstrukce suterénu ve výši 200.000 Kč, která bude použita na rozvody, popř. sanační omítky, okna a ventilaci dle finanční náročnosti – Vacek
 6. P. Slanička informoval o firmy z Městce Králové, která by provedla sanaci a opravu venkovní fasády do ulice Tyršova
 7. Schválena rekonstrukce dvora sokolovny i od památkářů, do poloviny dubna bude hotový projekt, pak se ještě musí zažádat o stavební povolení a následně může být zahájena samotná realizace projektu – info P. Slanička, M. Vacek
 8. I. Mezlík sdělil, že vypracuje systém úklidu nářadí na malém sále, provozní řád
 9. Podlaha na velkém sále – nadále odloženo z finančních důvodů
 10. Úklid – bude nově uzavřena dohoda o provedení práce s p. uklizečkou
 11. V minulém měsíci několikrát vykradena sokolovna, následně byla přijata ochranná opatření, policií ČR doporučeno instalovat kamerový systém
 12. Byla provedena oprava pochozích lávek na střeše u komínů – nově instalovány pozinkované rošty
 13. Zjistit cenovou relaci a možnosti přeštukování a vymalování velkého sálu sokolovny

Zapsal Pavel Šimáček, dne 7.3.2019