Silový trojboj

Kontaktní osoba: Miroslav Vacek vacek@powerlifting.czsilovy_trojboj

http://powerlifting.cstv.cz

 

Silový trojboj Silový trojboj je sport se zcela specifickým cílem dosáhnout co největšího rozvoje síly pro získání nejvyšších výkonů v jednotlivých disciplínách, při současném působení na postavu, na upevňování zdraví a zvyšování celkové fyzické i psychické kondice sportovce.Silový trojboj patří mezi nejtypičtější silové sporty. V jednotlivých disciplínách dominují na prvém místě silové dispozice závodníka a až na druhém místě technika prováděného cviku. Silový trojboj se skládá ze tří disciplin, které jsou voleny tak, aby co nejvíce prověřili sílu celého těla. V každé disciplině má závodník nárok na tři pokusy, z nichž nejlepší se započítává do celkového výsledku trojboje, který určuje pořadí závodníků v soutěži. Závodník musí k jednotlivým pokusům přistupovat maximálně koncentrován. I když doba vykonání vlastního sportovního výkonu v jednom pokusu není u soutěžních disciplin dlouhá, činí 4-9 sekund, musí závodník krátkodobě vyvinout maximální úsilí nutné pro překonání hraničních zátěží, což klade enormní nároky na psychickou a fyzickou připravenost sportovce. Sportovní náčiní, se kterým závodníci soutěží je nakládací činka, jejíž hmotnost je v průběhu soutěže zvyšována v souladu s pravidly silového trojboje.

První disciplinou silového trojboje je dřep s činkou na ramenou. Při výkonu tohoto cviku převezme závodník činku ze stojanů a zaujme vzpřímený postoj tak, aby osa činky spočívala na trapézovém svalu. Na znamení hlavního rozhodčího (silový trojboj rozhodují tři rozhodčí – hlavní a dva postranní) provede závodník dřep tak hluboko, aby se přechod horní linie stehna v trup dostal pod úroveň vrcholu kolena. Potom přejde zpět do výchozího postavení a počká na povel hlavního rozhodčího, po němž odloží činku zpět na stojany. Během výkonu cviku nesmí závodník změnit polohu chodidel, provést ve dřepu hmit nebo provést odraz stehen od lýtek. Při výkonu dřepu s činkou dochází k posilování především čtyřhlavého svalu steheního spolu s ostatními svaly stehna, svalů hýžďových a do pohybu jsou zapojeny rovněž vzpřimovače trupu.

Druhou disciplinou silového trojboje je soupažný tlak v lehu na rovné lavici. V této disciplině se soutěží na lavici přesně předepsaných rozměrů. Závodník leží na zádech, nohy pokrčené v kolenou jsou opřeny celou plochou chodidel o podlahu. Činku převezme ze stojanů do napjatých předpažených paží a na povel hlavního rozhodčího ji plynulým pohybem spustí na hrudník odkud ji po nepatrném zastavení vytlačí zpět do předpažení. Na další povel rozhodčího odloží činku do stojanů. Při výkonu cviku je činka držena nadhmatem. Maximální povolená šíře úchopu, měřeno mezi palci, činí 81cm. Během cviku nesmí dojít ke zvednutí hlavy nebo pánve, ke změně polohy nohou nebo odražení činky od hrudníku. Tlak musí být vykonán oběma rukama součastně, nesmí dojít ke stočení těla na lavici. Při výkonu tlaku v lehu jsou posilovány svaly prsní, deltové, tricepsy a jako antagonista působí široký sval zádový.

Třetí disciplinou silového trojboje je pozved, neboli mrtvý tah. Při výkonu této discipliny leží činka vodorovně před chodidly závodníka na podlaze. Výkon spočívá v plynulém zvednutí činky vzpřímením trupu závodníka a napnutím nohou. Po dokončení zdvihu jsou nohy napnuty v kolenou, ramenní osa je vodorovná, ramena ztažena vzad, trup nesmí být v záklonu. Úchop činky je libovolný, vzdálenost chodidel je rovněž libovolná. Po ukončení pokusu musí závodník vyčkat na povel hlavního rozhodčího a teprve potom smí odložit činku na podlahu, přičemž úmyslné odhození činky z výše nad koleny je klasifikováno jako neplatný pokus. Při výkonu mrtvého tahu jsou posilovány především vzpřimovače trupu, sval trapézový, široký sval zádový a svalstvo dolních končetin.

V silovém trojboji jsou rozděleni závodníci podle věkových kategorií, tělesné hmotnosti a pohlaví. Muži soutěží v jedenácti hmotnostních kategoriích – do 52 kg, do 56 kg, do 60 kg, do 67,5 kg, do 75 kg do 82,5 kg, do 90 kg, do 100 kg, do 110 kg, do 125 kg a nad 125 kg, ženy v deseti hmotnostních kategoriích – do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 56 kg, do 60 kg, do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg. Silový trojboj je omezen na soutěžící od 14 let a výše.

Věkové kategorie: dorostenci (ky) 14 – 19 let junioři (ky) 14 – 23 let muži, ženy od 23 let a více veteráni od 40 let a více V silovém trojboji mohou soutěžit i družstva. V každém družstvu soutěží čtyři závodníci v libovolných hmotnostních kategoriích. Výpočet výsledků se provádí podle přepočtových Wilksových koeficientů. Každý závodník má svůj koeficient vyhledaný v tabulkách podle své tělesné hmotnosti, kterým se násobí dosažený výkon v trojboji. Tímto způsobem se mohou spravedlivě porovnávat závodníci s různou tělesnou hmotností. Družstvo s nejvyšším přepočteným výkonem obsazuje první místo. Ostatní se řadí podle dosaženého přepočteného výkonu, přičemž platí – vyšší přepočet = lepší umístění. Silový trojboj zaznamenal v posledních letech v České republice veliký rozvoj. Svědčí o tom nejen stále rostoucí členská základna registrovaná u Českého svazu silového trojboje, ale i výkony našich závodníků dosahované doma i v zahraničí. Nejúspěšnějším oddílem v České republice je v současné době oddíl silového trojboje TJ Sokol Nymburk, který zaznamenal v posledních letech mnoho vynikajících výsledků v soutěžích jednotlivců i družstev ve všech stupních mistrovských soutěží České republiky všech věkových kategorií.