Zápis ze schůze výboru 28.2.2018

Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Nymburk – 28.2.2018

Přítomni:M.Vacek, P.Šimáček, I.Mezlík, J.Bašus, J.Melíšková
Omluveni:P.Slanička, P.Kubíček, L.Mezlíková

1. Příprava VH 13.3.2018, prezentace J. Melíšková, I. Mezlík připomenutí výročí TJ Sokol Nymburk, J.Bašus připraví návrh na ocenění sokolských sportovců
2. Zasedání kontrolní komise v úterý 6.3.2018 – M.Vacek
3. Info od M.Vacka o kladném hospodaření TJ Sokol Nymburk
4. Padání omítky, poškozená střešní krytina a s tím související zatékání do sokolovny, poškození okna z ulice a prosklení šaten při podzimní větrné kalamitě, řeší se s pojišťovnou – oprava střechy 40.000 Kč, při té příležitosti zkontrolován stav krytiny a byl firmou deklarován jako uspokojivý – info Vacek
5. Poškození plotu u dětského hřiště, řešením by byla revitalizace jak plotu, tak hřiště a přístupových ploch se zřízením nových parkovacích míst sokolovny. Vacek poptá vizualizaci a případný projekt
6. Info o nové uklízečce pí. Zelenkové, zatím velká spokojenost- info Šimáček
7. Podlaha ve velkém sále sokolovny- byla by nutná oprava podlahové krytiny, info Bašus, loni osloveny cca 4 firmy a bylo zjištěno, že je nutné nově odizolovat celou plochu s následnou pokládkou nového povrchu. Zatím oslovena jedna firma, předpokládané náklady jimi uvedené se pohybují kolem 650.000 Kč – info Šimáček- oslovit další firmy, nejlepší by bylo zažádat o grant- návrh Mezlík
8. Poškození tatami pojezdem basketbalového koše (Bašus), návrh na zamykání pojezdu ke koši- zjistí Mezlík
9. Sanace sklepa sokolovny pod hlavní budovou- na podzim proběhla úspěšně první etapa prací, na kterou jsme dostali dotaci od města Nymburk, máme přislíbenou finanční podporu na další etapu – Vacek
10. Návrh na ocenění in memoriam dlouholetého člena sokolského oddílu šachů p. Masáka
11. Pochvala za zpracování, vyhotovení členské základny TJ Soko Nymburk J.Melíškové
12. Členské známky na rok 2018 opět přiveze na VH sokola br. J.Těšitel

Zapsal: Pavel Šimáček

Dne: 28.2.2018

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář