POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Výbor T.J. Sokol Nymburk zve všechny zvolené delegáty na valnou hromadu, která proběhne v úterý 14. března 2017 od 18.00 hod. ve vinárně restaurace „U Kotherů –Dřevák“, ulice Karla Čapka 2086 v Nymburce na sídlišti.

Návrh programu valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
4. Vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2016
5. Zpráva starosty
6. Zprávy předsedů oddílů a odboru sokolské všestrannosti
7. Zpráva hospodáře
8. Zpráva kontrolní komise
9. Různé, diskuse
10. Usnesení a závěr
Výbor T.J. Sokol Nymburk v souladu se stanovami ČOS schválil využití možnosti delegačního principu účasti na valné hromadě 2017 dle Klíče stanoveného tak, aby každý oddíl (karate, silový trojboj, šachy, horolezecký oddíl) a odbor (všestrannost) mohl na valnou hromadu vyslat maximálně tolik delegátů, kolik činí 1/4 jeho zletilých registrovaných členů k datu 1.1.2017 (výpočet zaokrouhlen dle pravidel zaokrouhlování). Výbor T.J. se valné hromady účastní v plném počtu. Každý oddíl a odbor všestrannosti si na své schůzi zvolí níže uvedený počet zletilých delegátů (18 let +), kteří se mohou zúčastnit valné hromady 2017 s hlasem rozhodujícím. Jmenný seznam zvolených delegátů
musí být zaslán nejpozději do 7.3.2017 na e-mailové adresy: vacek@powerlifting.cz a Jitka.Meliskova@seznam.cz za účelem přípravy prezentační listiny.

Odbor všestrannosti – 12
Oddíl karate – 3
Oddíl šachu – 6
Oddíl silového trojboje – 11
Horolezecký oddíl -2

Pozvaní hosté a kandidáti na vyhlášení nejlepšího sportovce T.J. Sokol Nymburk se účastní valné hromady s hlasem poradním.

Za Výbor T.J. Sokol Nymburk:

Miroslav Vacek                                                          Pavel Šimáček                                                 Petr Slanička

starosta                                                                       místostarosta                                                      jednatel

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář