ODLOŽENÍ VALNÉ HROMADY

vzhledem k vládním opatřením proti šíření onemocnění COVID-19, které již několik měsíců zakazují shromažďování osob, nebylo a není možné svolat valnou hromadu TJ Sokol Nymburk. Vyhlášená vládní opatření jsou důvodem, který ospravedlňuje „porušení“ Stanov ČOS. Na základě informací obdržených od ČOS upřesňujících postupy pro konání valných hromad pobočných spolků v podmínkách omezujících shromažďování bude valná hromada naší TJ odložena do budoucího roku.