Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Nymburk

16.3.2023
Přítomni: M. Vacek, P. Slanička, I. Mezlík, P. Šimáček, J. Melíšková, J. Bašus
Omluveni: L. Mezlíková, P. Kubíček

Projednáno:

 • Vzato na vědomí pořadí nejlepších sportovců TJ Sokol Nymburk za rok 2022 oceňovaných na Valné hromadě
 • Informace o natočeném spotu ČT o TJ Sokol Nymburk, 2. díl odvysílán 25. 12. 2022 – o horolezeckém oddílu
 • Program VH TJ Sokol Nymburk – zajistí M. Vacek
 • Výročí ČOS v loňském roce – 160 let založení, 140 let od 1. všesokolského sletu
 • Fasáda sokolovny je v havarijním stavu – info. M. Vacek a P. Slanička. Nutné okamžitě řešit. Zažádáno na MěÚ Nymburk a policii ČR o zábor chodníku – eliminace rizika možného pádu omítky, byli osloveni všichni členové výboru ohledně nutnosti zajistit firmu, která fasádu opraví.
 • Návrh uspořádat veřejnou sbírku k opravě fasády – úkolu se ujal I. Mezlík
 • TJ Sokol Nymburk obdržela dotaci od Národní sportovní agentury na údržbu a provoz –
  info M. Vacek
 • Na rekonstrukci dvora sokolovny chybí dnes už jen jedno vyjádření k udělení stavebního povolení – info P. Slanička
 • Topení v sokolovně – provoz 6 – 22 hod., topí se na úspornější topný režim, snížený výkon oproti loňskému roku
 • XVII. Všesokolský slet 2024 – TJ Sokol Nymburk pořádá nábor na nácvik smíšené skladby pro muže a ženy s názvem Rocková symfonie
 • Malý sál – neustálý problém s nářadím a jeho úklidem na sále, I. Mezlík uklidí, vyfotí a vyvěsí, aby bylo vidět, kam nářadí patří.

Zapsal: Pavel Šimáček